Hakkında

Allaha hamd peygambere salat ve iman edenlere selam olsun..

İslami davetteki 20 yıllık bir tecrübenin sonucu olan İnabe eğitim ve kültür derneği Hiçbir felsefi akım ve düşüncenin etkisinde kalmadan, hiçbir siyasi parti, kurum ve kuruluşa yakınlık göstermeden Allahın kitabı olan kuran ve rasulullah aleyhisselamın hadislerini kaynak alarak hareket etmeyi kendisine dustur edinmiştir. Günahların, haram şirk ve küfür eylemlerinin normalleştiği, allahın lanet ettiği günahların özgürlük kabul edildiği bir ortamda kendisini soyutlayıp Yalnız allaha yönelmeyi kendisine esas almış bir sivil toplum kuruluşudur. Aç olan insanlara sözün etki etmyeceğni bilen derneğimiz onların sıkıntılarını sıkıntı eden, onlara yardım etmede bir köprü olmayı gaye edinen bir sivil toplum kuruluşudur. İnsanların girdiği bataklığın en büyük sebebinin ilimsizlik ve cehalet olduğunu tesbit eden bu kurumumuz siyasi ve felsefi fikir akımlarından ari berrak bir ilme ulaşmada köprü olmayı kendisine bir görev bilmiştir.

İNABE NE DEMEKTİR?

Kişinin haram olan amel ve hareketlerden soyutlanarak, amellerine şirk ve küfür bulaştırmadan Allaha yönelmesi demektir. Bu şekil bir hayat sürmeyi kendisine dustur edinen İNABE GENÇLİĞİ kendisinin temsilini ancak bu kelimede bulduğundan dolayı kendisine bu ismi uygun bulmuştur.